Savnet i Norge

Etterlysning - savnede personer i Norge

 

Søknad om støtte til Savnet i Norge

 

Kjære bedriftsleder,

Jeg har etablert og driver Savnet i Norge - registrert i Brønnøysund som frivillig organisasjon - og jeg håper du kan sette av tid i noen minutter til å lese dette brevet.

Organisasjonen Savnet i Norge

Foreløpig består organisasjonen riktignok kun av et styre, hvor undertegnede er både styreleder og daglig leder, men det er et potensiale her for å skape enda flere arbeidsplasser på sikt.

Gjennom oppfølgende virksomhet skal Savnet i Norge bidra til å spre informasjon om personer som blir meldt savnet, for raskere oppklaring. Forutsetningen er at personene som skal meldes savnet også er meldt savnet hos politiet, og at dette kan bekreftes.

Vi setter personvernet høyt, og skal IKKE bidra til å finne personer som ikke skal bli funnet.

Vi bidrar til at savnede personer kommer til rette

Dette hjelper!
Siden oppstart i mars 2012 og frem til utgangen av mai 2013 har jeg fått bekreftet at minst sju savnede personer har kommet til rette fordi etterlysningen ble publisert gjennom min organisasjon.

Savnet i Norge har i skrivende stund 33.740 tilhengere på facebooksiden og dette tallet øker jevnt hele tiden.

Enormt rask spredning på Facebook

Hver gang en etterlysning blir publisert går denne ut til alle tilhengerne på facebook, og den blir spredd videre igjen langt og raskt. Og tid er avgjørende i en savnetsak.

Enkelte etterlysninger har blitt delt videre igjen opptil 4.500 ganger, og blitt sett av nesten 350.000 personer - på bare noen få dager.

Etterlysningen legges også på hjemmesiden, og den blir så spredd via Twitter. I tillegg har jeg en kontaktperson i Securitas som distribuerer meldingen - enten lokalt - eller til alle landets 2.500 vektere, avhengig av type sak.

Savnet i Norge på TV2

Lørdag 1. juni var jeg invitert av Morten Sandøy til å være gjest i studio i TV2 Nyhetsmorgen. Med på telefon var leder i Savnetgruppen i Oslo Politidistrikt, Anders Oksvold, og en pårørende som hadde fått sin savnede søster tilbake etter å ha benyttet Savnet i Norge. Anders Oksvold uttalte i TV-sendingen at: - "Vi er veldig positive til Savnet i Norge vi og..."

Om du ikke så sendingen håper jeg du har anledning til å se det 10 minutter lange innslaget som nå ligger på hjemmesiden vår:
http://www.savnetinorge.org/presse/65-gjest-i-tv2-nyhetsmorgen-1-juni-2013.html

Organisasjonen drives for egen regning, og på fritiden

Jeg har gjennom et 50 år langt liv vært innom mange forskjellige spennende yrker - men det å jobbe med denne organisasjonen, og få hjelpe andre mennesker i sin dypeste fortvilelse, det er det mest givende arbeidet jeg noen gang har hatt!

Savnet i Norge har ikke noe som skaper verdier i kroner og ører selv, men jeg oppfordrer folk til å bli støttemedlemmer med hundre kroner i året, og å gi oss Grasrotandelen til Norsk Tipping. Dette dekker foreløpig ikke mer enn så vidt kostnader til telefon, kontormateriell, og lignende.

Jeg ønsker å drive Savnet i Norge på heltid

For å kunne bli ansatt slik at Savnet i Norge blir min arbeidsgiver er jeg avhengig av støtte, bistand, og donasjoner. 

Grunnlaget for å opprette en hel stilling til dette arbeidet er absolutt til stede! Det meldes omlag 1.800 personer savnet her i Norge hvert eneste år, og organisasjonen er bare i startfasen enda. Tilhengermassen øker for hver dag, og vi får stadig flere savnetsaker på bordet.

På enda lengre sikt kan det være aktuelt å utvide med flere stillinger og også døgnbemannet operasjonssentral.

Støtte og tilskudd

Nå er jeg i en fase hvor jeg undersøker muligheten for offentlig tilskudd også, men det er en lang og tung vei å gå. Jeg håper derfor næringslivet kan være med på et spleiselag.

Jeg spør derfor rett ut;
Er dette noe du kan tenke deg å være med å donere penger til på årlig basis?

Jeg regner med at du får en del henvendelser angående pengestøtte, men jeg håper likevel at du vil være med å støtte en veldig god og viktig sak her.

Sponsorer blir nevnt

Alle sponsorer vil bli nevnt på hjemmesiden, http://www.savnetinorge.org/stott-oss/sponsorer.html , og vil få en egen side hvor man kan presentere bedriften, men reklame generelt på siden vil ta fokuset vekk fra det som er hovedmålet - nemlig å finne de som er savnet slik at de pårørende igjen kan bli gjenforent med sine kjære.

 

Jeg håper du vil ta deg tid til å se det innslaget fra TV2, og at du også besøker facebooksiden vår.
Også håper jeg inderlig at jeg hører fra deg ganske snart. (Kontaktskjema)

Ha en flott dag videre!

 

Med vennlig hilsen

Daglig leder
Savnet i Norge

Grasrotandelen

Savnet i Norge • Org.nr. 999 154 263 • E-mail: post@savnetinorge.org
Copyright © 2012-2014. All Rights Reserved.

Vår side på Facebook
Følg oss på Twitter