Savnet i Norge

Etterlysning - savnede personer i Norge

Hjelp oss

 

Savnet i Norge er en frivillig organisasjon som drives helt uten noen form for statlig eller kommunal støtte. Alt arbeidet utføres på frivillig basis på fritiden. Likevel har vi faste kostnader som telefon, porto, regnskap, kontormateriell, og drift og vedlikehold av hjemmeside. Kostnader som i dag dekkes fra egen lomme. Og nå er tiden inne for å ta dette et nivå høyere, nemlig å la det bli en heltidsjobb!

Det finnes flere måter å hjelpe oss på for å støtte driften av organisasjonen:

Nå har vi startet en kampanje mot næringslivet for å få til støtte og donasjoner på årlig basis slik at det kan gi grunnlag for helstilling i organisasjonen. På enda lengre sikt er det aktuelt med en døgnbemannet operasjonssentral, vi skaper dermed også arbeidsplasser i tillegg.

Ta gjerne kontakt om det er noe mer du lurer på ved å benytte det ordinære kontaktskjemaet her.

Grasrotandelen

Savnet i Norge • Org.nr. 999 154 263 • E-mail: post@savnetinorge.org
Copyright © 2012-2014. All Rights Reserved.

Vår side på Facebook
Følg oss på Twitter